تهیه و تنظیم قرارداد

گرچه قراردادها چالش‌خیزترین مفهوم و عنصر میان کسب‌وکارها هستند ولی در عوض بهترین و ساده‌ترین راهکار برای پیش‌گیری از اختلافات احتمالیِ آینده نیز هستند. در دنیای پرتلاطم امروز، یکی از موضوعاتی که می‌تواند جامعه‌ی بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان سازد «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و آشنایی با قانون در انواع قرارداد است.

ما در مجموعه‌ی «یسرا» تلاش می‌کنیم تا شما را در امور پیمان و قراردادهای رسمی همیاری کنیم: از تهیه و تنظیم قرارداد کاری، قرارداد پیمانکاری، قرارداد مشارکت تا هر نوع تهیه و تنظیم قرارداد دیگری که به فراخور زمان و نیازهای روز به آن برمی‌خورید.

البته ممکن است شما قراردادی از پیش آماده کرده باشید که کارشناسان ما همان قرارداد را بررسی می‌کنند و مطابق با چک‌لیست‌ قراردادها، هم عیار آن قرارداد را می‌سنجند و هم آن قرارداد را برایتان شخصی‌سازی می‌کنند. گاهی هم ممکن است فقط نیازتان را بازگو کنید تا وکلای ما موضوع قرارداد و نوع قرارداد و مفاد قراردادی را که باید منعقد کنید، مشخص کنند.

صرف نظر از چیستیِ قرارداد و الزامات عمومی هر قرارداد مانند تعیین مدت در قرارداد، تعیین داور، تعیین و تخمین خسارت‌ها و پیوست‌های فنی، ما قراردادها را به درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم می‌کنیم.

قراردادهای درون‌سازمانی شامل موارد ذیل است:
ـ قرارداد هم‌بنیان‌گذاری
ـ قرارداد تیم‌سازی
ـ قرارداد عدم‌رقابت و عدم‌همکاری و عدم‌افشای اطلاعات
ـ قرارداد با تیم فنی
ـ قرارداد تولید محتوا
ـ و…

قراردادهای برون‌سازمانی نیز شامل موارد ذیل است:
ـ قرارداد با اسپانسر یا سرمایه‌گذار
ـ قرارداد تبلیغات
ـ قرارداد نمایندگی
ـ قرارداد مشارکت
و…

تیم حقوقی «یسرا» با همکاری تیم فنی‌اش و با تجربه‌ای که در این حوزه‌ها به‌دست‌آورده است، به‌طور کامل در تمامیِ این فرآیندها و در چگونگی منعقد شدن این نوع قراردادها مشاور شما خواهد بود.

بستن